heloexchange

Lync: Ogłaszanie nieprzypisanych numerów

Reklamy

Announcement Service to usługa Lync Server 2010 wchodząca w skład Enterprise Voice, a konkretnie usługi Response Group. AS uruchamiana jest gdy użytkownik wybierze poprawny, ale nieprzypisany do nikogo numer telefonu. Usługa może odegrać przypisany do niej dźwiek (zapisany w formacie .wav lub .wma) lub przeczytać zapisany tekst (w tym po polsku), a potem przekierować użytkownika na wybrany adres SIP.
Aby włączyć Annoucement Service dla Unassigned Numbers trzeba:
1) Zaimportować plik wav do ApplicationServer (jeśli wybieramy wariant z odegraniem dźwięku czy muzyczki)
2) Stworzyć Announcement
3) Stworzyć regułę nieprzypisanych numerów (Unassigned Numbers), w której określimy przedział numerów, dla których będzie obowiązywała.

Kroki 1 i 2 można wykonać tylko z Lync Management Shell. Krok 3 można wykonać zarówno w PowerShellu jak i Lync Control Panel. Ja opiszę wszystkie czynności wykonać w Lync Management Shell.

1) Importujemy plik .wav
Import-CSAnnouncementFile ApplicationServer:NazwaPoolLync -filename AnnouncementServiceSound.wav -content (get-content „c:\temp\RINGBACK_with_Pause.wav” -encoding byte -readcount 0)
Plik zostanie umieszczony w: C:\NazwaShareUżywanegoprzezLynca\2-ApplicationServer-1\AppServerFiles\Rgs\AS

2) Tworzymy Announcement
New-CsAnnouncement -name „Wrong_Number” -AudioFilePrompt AnnouncementServiceSound.wav
Parameter -AudioFilePrompt określa nam nazwę pliku który zaimportowaliśmy, a nie pełną ścieżkę do niego.

3) Tworzymy regułę
New-CsUnassignedNumber -Identity Wrong_Number -NumberRangeStart PoczątkowyNumer -NumberRangeEnd KońcowyNumer -AnnouncementService ApplicationServer:NazwaPoolLync -AnnouncementName „Wrong_Number”
Przedział numerów może zawierać również przypisane numery bo reguła dla nich nie zadziała.

Reklamy

Reklamy