Dwa bardzo dobre artykuły o Central Management Store i o tym jak Lync używa SQLa:
http://blogs.technet.com/b/jenstr/archive/2010/10/13/what-is-central-management-store-cms.aspx
http://blog.insidelync.com/2011/04/the-lync-server-databases/

Poniżej użycie adfind do odnalezienia serwera i instancji SQL na którym zainstalowany jest CMS:
adfind -gcb -f objectClass=msRTCSIP-GlobalTopologySetting msRTCSIP-BackEndServer

Oczywiście aby uzyskać tę samą informację można skorzystać z Lync Management Shell:
get-csmanagementconnection

Reklamy